A munkavédelem fogalma – a munkáltató feladatai

A munkavédelem kicsit olyan, mint a foci, mindenki ért hozzá, de nagyon kevesen szakértői a témának. Sokan azt hiszik, hogy minden rendben van a vállalkozásuknál, de egy alapos vizsgálat szinte mindig több hiányosságot is feltár. Sokszor már a munkavédelem fogalma is gondot okoz, nem beszélve az alaposabb ismeretekről.

A munkavédelem fogalma

A munkavédelem az egészséges munkakörülmények, és a balesetmentes munkakörnyezet kialakításával, fenntartásával és fejlesztésével foglalkozó szakterület. A munkavédelem célja a munkahelyi balesetek elkerülése, és az esetleges egészségkárosodás megelőzése.

A Munkavédelmi törvény szerint a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.

A Magyarországon munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez.

A munkavédelmi törvény minden olyan vállalkozásra érvényes, amelynek munkavállalói vannak, függetlenül attól, hogy hány főt foglalkoztat, milyen formában foglalkoztatják, és mi a tevékenységi körük. Az egy alkalmazottas könyvelő iroda ugyanúgy a törvény hatálya alá esik, mint az 1000 főt foglalkoztató autógyár.

Természetesen mindenkinek a maga cégéhez mérten kell a munkavédelmi törvényben meghatározottakat alkalmazni, de kibújni alóla elég kockázatos. Nem csak az esetleges hatósági ellenőrzéseken kiszabható büntetések miatt, hanem a gondatlanságból bekövetkezett munkabalesetek miatt, ami az enyhe fokozattól egészen a súlyos munkabalesetig bárkivel előfordulhat.

A munkavédelem két nagy területe

A munkavédelem két fontos részre osztható, a munkabiztonsági, és a foglalkozás egészségügyi területre.

Munkabiztonság

A munkabiztonság a munkakörülmények és a munkavégzés szabályait határozza meg, és ellenőrzi ezek betartását. Feladata a balesetek megelőzése, a bekövetkezett balesetek kivizsgálása, és intézkedések, hogy a baleset ne ismétlődhessen meg.

Foglalkozás egészségügy

A foglalkozás-egészségügy a munkát végző emberrel, és az őt érő hatásokkal foglalkozik.

A munkáltató legfontosabb munkavédelmi feladatai

  • A munkahely kialakítása oly módon, hogy a biztonságos munkavégzés feltételei érvényesüljenek.
  • A munkahelyi kockázatok feltárása, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
  • A munkavállalók munkavédelmi oktatása munkába lépéskor, és évente ismételve.
  • A munkavégzéshez szükséges védőfelszerelések biztosítása a munkavállalók részéré.
Munkavédelmi szakember

A munkavédelmi szakember tevékenysége

A munkáltatók sokszor nincsenek tisztában a munkavédelmi kötelezettségeikkel. Innen-onnan hallott fél információk alapján, felületesen kezelik a helyzetet, bízva abban, hogy a hatósági ellenőrzés elkerüli őket. A törvény által meghatározott munkavédelmi feladatok között vannak olyanok, melyeket maga a cégvezető is elláthat, de többségét csak képzett munkavédelmi szakember közreműködésével szabad kivitelezni.

Mivel minden vállalkozás más, a munkahelyi kockázatok feltárását pedig konkrétan az adott cégre kell szabni, ezért minden esetben ajánlott munkavédelmi szakemberrel konzultálni, aki részletes tájékoztatást nyújt a munkavédelmi szolgáltatásokról.